Rýchly kontakt: 0910 846 112 | e-mail: info@mineralshop.sk
NÁKUPNÝ KOŠÍK
prázdny
PRIHLÁSENIE
REGISTRÁCIA

O nás

Vážení návštevníci mineralshopu.

1.     Viete, čo je selfkoncept?

2.     Viete, čo je identita?

3.     Viete, čo je gemológia?

4.     Viete, čo je litoterapia?

5.     Viete, čo je zdobnosť?

6.     Viete, čo je... ?

Ak ste v tomto informačnom teste neuspeli, vitajte v informačnom sektore nášho e-shopu.

Vytvorili sme v ňom otvorený priestor pre každého, koho zámerom je sústreďovať energiu na poznávanie samého seba a iných ľudí. Na poznávanie sveta, ktorý dokážeme vnímať, aj sveta, o ktorom predpokladáme, že môže byť.

Ak bude naše poznávanie krok za krokom úspešné, môžeme si definovať svoje nové ciele, dať svojmu životu vitálnu dynamiku. Môžeme naštartovať svoju premenu na vnútorne krásneho a nezlomného, navonok charizmatického a vľúdneho človeka, ktorý dokáže usmerniť a prospešne spracovať svoju energiu.

V otvorenom priestore nášho e-shopu orientujeme pozornosť na krásu a silu prírody a inšpirujeme seba a iných ľudí k tomu, aby naša ľudská sila s pokorou rešpektovala hranice prežívania a žitia vymedzené jej živlami, ktoré ochraňujú najvyšší majestát – ŽIVOT.

Pre tento projekt volíme jednoduchý postup, a to KLÁSŤ OTÁZKY – POČÚVAŤ ODPOVEĎ.

V našom mineralshope neponúkame a nepredávame pominuteľnú módnosť.

Hľadajte tu životný štýl, ktorý vedie človeka k tvorivosti, k originalite, k jedinečnosti. Hľadajte kompas na cestu k sebe, čo vedie k dôvere v seba. Ponúkame víziu možností, ako vrátiť človeka človeku.

V našom mineralshope hľadajte dary prírody.

Jeden z darov prírody sú drahé kamene. Drahé kamene môžu uspokojovať potreby, môžu vnášať do hierarchie hodnôt nový systémový poriadok. Drahé kamene a polodrahokamy môžu pomáhať pri liečebných procesoch, pri metabolickej harmonizácii, pri vyrovnávaní energetickej rovnováhy zvnútra aj zvonka, pri vitalizácii v rekonvalescencii, pri krášliacich procedúrach.

Drahým kovom (zlato, striebro, platina,...) v súdobej epoche priradí ich hodnotu burza.

Drahým kameňom priradí ich hodnotu každý z nás. So sebe vlastným posolstvom vyberáme kameň v šperku, v úžitkovom predmete, v dekorácii, pre meditáciu. Hľadáme pomoc v liečivej sile kameňa, v jeho energii. V jeho schopnostiach spájať človeka s prírodou hľadáme naplnenie svojho životného poslania. Zakladáme tradíciu rodinných šperkov, v ktorých pečatíme odkaz tým, čo po nás prídu, akí sme boli, čím sme chceli byť. Drahými kameňmi dekorujeme príbytky, zdobíme svoje talizmany, freskujeme monumenty pomníkov ľudského bytia.

Budeme sa učiť spolu neprehliadať, čo nám príroda ponúka. Za naše výpovedné chyby a prázdne riadky sa ospravedlňujeme nedostatkom poznania. Dáme Vám príležitosť rozpovedať svoju osobnú skúsenosť, svoj osobný príbeh. Dáme Vám príležitosť napomenúť nás za naše nedostatky a poskytnúť námet na doplnenie chýbajúceho obsahu.

Do našich informačných blokov o drahých kameňoch nebudeme doslovne odpisovať to, čo si môžete prečítať v iných dostupných zdrojoch. Nebudeme Vás iba poúčať, budeme klásť otázky a počúvať odpovede. Pokúsime sa vytvoriť novú formu a nový obsahový rámec. Pokúsime sa vniesť vhľad do hlbín PÚTE ZA POZNANÍM SILY KAMEŇA.

Kto s nami pôjde a vydrží trpezlivo POČÚVAŤ ODPOVEDE, môže počuť v hlbinách poznávacej a tvorivej púte odpovede na otázky podobné tým, ktorými sme Vás v našom e-shope privítali. Našim sprievodcom je kameň larimar – delfíní kameň. Jeho sila v spájaní človeka s prírodou je veľká. Symbolika napovedá, že sme si vybrali sprievodcu, ktorému dôverujeme tak, ako moreplavec svojmu delfíniemu sprievodcovi.

Vážení zákazníci,

želáme Vám príjemné zážitky pri výbere tovaru do Vašich nákupných košíkov a spokojnosť s našou sortimentnou ponukou tovaru a informačným lexikónom.

Ďakujeme za dôveru.