Mineral Shop

Mineral SHOP

V otvorenom priestore nášho e-shopu orientujeme pozornosť na krásu a silu prírody a inšpirujeme seba a iných ľudí k tomu, aby naša ľudská sila s pokorou rešpektovala hranice prežívania a žitia vymedzené jej živlami, ktoré ochraňujú najvyšší majestát – ŽIVOT. Pre tento projekt volíme jednoduchý postup, a to KLÁSŤ OTÁZKY – POČÚVAŤ ODPOVEĎ. V našom mineralshope neponúkame a nepredávame pominuteľnú módnosť. Hľadajte tu životný štýl, ktorý vedie človeka k tvorivosti, k originalite, k jedinečnosti. Hľadajte kompas na cestu k sebe, čo vedie k dôvere v seba. Ponúkame víziu možností, ako vrátiť človeka človeku. V našom mineralshope hľadajte dary prírody. Jeden z darov prírody sú drahé kamene. Drahé kamene môžu uspokojovať potreby, môžu vnášať do hierarchie hodnôt nový systémový poriadok. Drahé kamene a polodrahokamy môžu pomáhať pri liečebných procesoch, pri metabolickej harmonizácii, pri vyrovnávaní energetickej rovnováhy zvnútra aj zvonka, pri vitalizácii v rekonvalescencii, pri krášliacich procedúrach. Drahým kovom (zlato, striebro, platina,…) v súdobej epoche priradí ich hodnotu burza. Drahým kameňom priradí ich hodnotu každý z nás. So sebe vlastným posolstvom vyberáme kameň v šperku, v úžitkovom predmete, v dekorácii, pre meditáciu. Hľadáme pomoc v liečivej sile kameňa, v jeho energii. V jeho schopnostiach spájať človeka s prírodou hľadáme naplnenie svojho životného poslania. Zakladáme tradíciu rodinných šperkov, v ktorých pečatíme odkaz tým, čo po nás prídu, akí sme boli, čím sme chceli byť. Drahými kameňmi dekorujeme príbytky, zdobíme svoje talizmany, freskujeme monumenty pomníkov ľudského bytia.

Košík zavrieť